Actueel


december 2017

Actualisatie IKME 1.2, december 2017
In september 2017 zijn gebruikers van IKME bevraagd over hun ervaringen met de kaart. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende aanpassingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

 • alle functieknoppen (tools) staan nu overzichtelijk bij elkaar aan de linkerzijde;
 • toegevoegd is een zoekfunctie met markering;
 • als basislaag is een topografische kaart in grijstinten toegevoegd, zodat de verwachtingszones beter zichtbaar zijn;
 • er is een sectie toegevoegd met veelgestelde vragen (FAQ); mocht u een vraag missen: laat het ons dan weten.
Verder zijn diverse kleinere, inhoudelijke en cosmetische aanpassingen op de website gedaan.

september 2017

Vooruitlopend op een nieuwe update, horen we graag ervaringen van gebruikers en eventuele andere op- en aanmerkingen.

 • Is IKME voldoende gebruiksvriendelijk?
 • Kunt u de informatie vinden die u zoekt?
 • Mist u informatie?
Raadpleeg de Handleiding voor meer informatie over opzet van IKME.


mei 2016:

IKME versie 1.1 is nu online!
Als nieuwe kaartlaag zijn kazerneterreinenĀ  toegevoegd, evenals onderduikersholen. Ook de schijnvliegvelden zijn deels aangevuld, maar nog niet landsdekkend. Daarnaast is een snellere en completere basiskaart gebruikt waardoor de presentatie overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is geworden. Tenslotte is handleiding geheel herschreven en van foto's voorzien.

Dat de IKME voorziet in een behoefte is te merken aan de diverse aanvullingen door gebruikers. Doordat er nu een landsdekkende archeologische verwachtingskaart voor militair erfgoed is, is het bovendien voor gemeenten eenvoudiger geworden om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog.


20 augustus 2015:

 • Algemene kaartverbeteringen;
 • Uit enkele reacties blijkt dat zich sporadisch helaas problemen kunnen voordoen met het laden van de kaart. Dit lijkt te liggen aan de veiligheidsinstellingen van de browser Internet Explorer. Als die op het hoogste niveau zijn ingesteld (zoals vaak het geval is bij gemeentes en andere overheidsinstellingen) wordt de kaart helaas niet getoond. Van onze kant uit kunnen we daar helaas niks aan doen. Oplossing is ofwel een andere browser te gebruiken (zoals Chrome, Firefox of Safari) danwel de veiligheidsinstellingen minder hoog in te stellen. Dat laatste is uiteraard een zaak voor de systeembeheerder. Uiteraard horen we graag of dit het probleem oplost.


11 juni 2015:

 • Toegevoegd zijn enkele locaties van radar-/radiopeilstations op basis van reacties van gebruikers;
 • Aangepast zijn enkele toelichtende teksten, waaronder die over de kampen.