Veelgestelde vragen IKME


Vanwege het indicatieve, landelijk karakter van IKME zijn deze objecten bewust niet meegenomen. Een praktische reden is dat het een zeer omvangrijke klus is om voor heel Nederland alle bunkers en kazematten in kaart te brengen, waarbij het bovendien de vraag is of die informatie landsdekkend beschikbaar is. Het inventariseren van deze objecten kan beter op gemeentelijk schaalniveau uitgevoerd worden [Zie voorbeeld WOII-kaartlaag gemeente Nieuwegein]. Indien de bunkers/kazematten deel uitmaken van een verdedigingslinie, dan staat deze linie als verwachtingszone op de kaart.


Bij de oudere forten staat als datering Tweede Wereldoorlog, omdat ze vaak in de oorlog zijn hergebruikt en voorzien van veldversterkingen waarvan resten op het fortterrein kunnen worden verwacht.

Van een V1-baan kunnen resten bewaard zijn gebleven, zoals de betonnen funderingen. Omdat V2’s werden gelanceerd van een mobiel platform worden daarvan geen resten in de bodem verwacht en staan ze niet op de kaart aangegeven.

De huidige versie van IKME betreft alleen resten uit de Tweede Wereldoorlog. De opzet van de kaart is echter zodanig dat uitbreiding met andere tijdlagen mogelijk is, indien daar vraag naar is.

De term ‘slagveld’ is voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gedateerd. De voorkeur gaat daarom uit naar de term ‘operatieterrein’. Het begrenzen van de operatieterreinen die van dermate belang zijn geweest voor de krijgsverrichtingen op Nederlands grondgebied om ze op te nemen in de kaart is een moeilijke opdracht, doordat ze een dynamisch karakter hebben en lastig objectief te beoordelen zijn. Met behulp van ‘expert knowledge’ is voor IKME een lijst met locaties samengesteld. Het gaat om  locaties in Nederland met een dermate groot tactisch en/of strategisch belang voor de capitulatie en bevrijding van Nederland, dat er materiële resten in de bodem zijn te verwachten van de strijd die plaatsvond voor het veroveren van deze locaties.

Voor sommige complextypen is wel een betrouwbaar beeld beschikbaar voor bepaalde gebieden, maar niet op landelijk niveau. Daarom is besloten een aparte kaartlaag toe te voegen met typen waarvoor een landsdekkend beeld vooralsnog ontbreekt, maar op termijn wel wenselijk en mogelijk is.

Heeft u een vraag die hier nog niet beantwoord wordt, laat het weten via info@ikme.nl